Rudolf SCHRÖTER

(1887)

SCHRÖTER

Rudolf Schröter je považovaný za otca moderného československého lisovaného skla. Narodil sa v roku 1887 v Nemecku. Vyštudoval za kresliča a potom pracoval v Rýnských sklárňach v Kolíne nad Rýnom. V roku 1912 nastúpil ako návrhár skla do Rudolfovej huty, ktorá patrila sklárskej spoločnosti Inwald. Doposiaľ sa v sklárňach spracovávalo sklo, ktoré malo napodobňovať brúsené sklo. S príchodom Rudolfa Schrötera sa tento trend zmenil a navrhol také výrobky, ktoré nepopierali pôvod lisovaného skla. Navrhol súbory Lord, Pollax, Boule, Perforal a veľa iných výrobkov, na ktoré neskôr nadviazala mladšia generácia sklárskych výtvarníkov.

Schröterové súbory z dvadsiatych a tridsiatych rokov zaradila Alena Adlerová medzi “závažné průkopnické práce našeho sklářského designu, vzniklé bezprostředně pod vlivem funkcionalismu.”

Rudolf Schröter strávil celú svoju kariéru v sklárňach Inwald, ktorým priniesol značné úspechy. Spolupráca trvala od medzivojnového obdobia do neskorých päťdesiatych rokov. V tomto neskoršom období do sklárni prichádza nová generácia výtvarníkov - Jiří Zejmon a Václav Hanuš, ktorí absolvovali VŠUP u profesora Štípla.

Rudolf Schröter je tiež návrhárom známeho pohára “Durit”, ktorý sa začal vyrábať v roku 1934 a vyrába sa ešte aj dnes.

DOBŘE UTAJENÝ SKLÁŘ - goethe.de

Vázy v zbierke: